Procedura de publicare a unui “Anunt Public” privind depunerea solicitarii de emitere a acordului sau autorizatiei de mediu intr-un ziar tiparit de larga circulatie

Prin ORDINUL nr. 1298 din 28 aprilie 2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, anexa 3, punctul 2, lit. b, se specifica astfel: ”publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populaţie”

Concret, pentru indeplinirea procedurii de mai sus, anuntul public pentru autorizatie de mediu trebuie dat spre publicare intr-un ziar national, editie tiparita.
Dureaza 5 minute si se publica in 24 ore.

Publica acum un anunt de mediu in: (click pe ziarul dorit de mai jos)
Adevarul,
Romania Libera
Jurnalul National
Evenimentul Zilei

Model anunt de mediu:

SC …………………………………. SRL titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului ………….. in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul ………………………………………………………………………………………………., propus a fi amplasat in …………………………………………………………………………… Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ………………. din …………………, str………………… nr. ….., sector …………., in zilele de luni pana joi, intre orele ………………, precum si la urmatoarea adresa de internet ……………………… in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.